11 Yrkes- och Ledarnätverk för personlig utveckling

 

IndustriForums yrkes- och ledarnätverk gör skillnad! Med kompetenta och erfarna nätverksledare, teman som vidareutvecklar deltagarna, intressanta studiebesök, en nätverksgrupp som tillsammans värderar vad man upplever och coachar varandra blir IndustriForums yrkes- och ledarrnätverk något utöver vanliga nätverk.

Kundnöjdhet: I samband med vår kundundersökning svarade alla 250 deltagare från  98 företag, det vill säga 100 %, att de rekommenderar IndustriForums nätverk. 87,5 % av deltagarna gav betyget 4/4 i utvärderingen och resterande 12,5 % gav 3/4 i betyg. Läs mer om vår nätverksstatistik i deltagande ledarnätverk.

Vill du veta mer? Kontakta Elisabeth Wagner: 073-324 49 65 eller  elisabeth.wagner@industriforum.se. Du kan också kontakta respektive nätverksledare, kontaktuppgifter finns i produktbladen nedan. Vill du anmäla dig till något av våra nätverk gör du det längre ner på sidan.

Deltagande Yrkesnätverk 2018 2018-01-15

Anmälan

Anmäl dig till det nätverk du är intresserad av i nedanstående kontaktformulär. Alla kolumner är obligatoriska. Är ni ett företag som vill delta i NätverksForum gäller detsamma.

Ditt företag

Ditt namn

Din e-post

Din telefon

Anmälan till nätverk

Faktureringsadress

Kunder som deltar/har deltagit  i IndustriForums nätverk

 

Alla medlemmar i IndustriForums yrkesnätverk