Motiverande och magnetiska mål som leder till resultatförbättring på alla nivåer

Siiri Jurge Alvemyr Styrkefokuserat synsätt fokuserar på det som fungerar och det ni vill se mer av i er verksamhet – det som helt enkelt driver er organisation framåt! Det är ett synsätt som ökar engagemanget och skapar samarbete mellan människor istället för mellan yrkesrollerna samt minskar stress och motstånd vid förändringar.

Vi erbjuder ditt företag stöd i en workshop för att ta fram era magnetiska mål på stategisk, taktisk och operativ nivå. Är du redo att utmana dina och ditt företags invanda mönster, struktur och regler?

Att ta fram de magnetiska målen är en förutsättning för att företagets verksamhetsmål ska kunna uppfyllas på lång och kort sikt. Alla vet att det som är magnetiskt är också något man dras till. Det magnetiska målet är därmed ett mål som man gärna vill uppnå. Det är först när mitt personliga yrkesmål stämmer överens med företagets mål och vision som drivkraft och motivation uppstår.

I processen att ta fram det magnetiska målet är det viktigt att lära sig tänka annorlunda, att släppa det som finns idag, tänka utanför boxen och drömma. Utifrån ”drömbilden” sätter vi det magnetiska målet. Därefter sammanställer vi en åtgärdsplan för att nå det magnetiska målet. De traditionella målen som omsättning och vinstmarginal är snarare en konsekvens av ett handlande än målsättning som skapar drivkraft.

Läs mer här

Vill du ha mer information angående styrkefokuserad förändring och magnetiska mål?

 

Kontakta

Elisabeth Wagner
073-324 49 65
elisabeth.wagner@industriforum.se

Namn (obligatoriskt)

E-post (obligatoriskt)

Telefon

Ämne

Ditt meddelande