Er utveckling, vår framgång – IndustriForums syn på Ledarskap

  • En ledare skall ställa krav, vara visionär och sätta mål.
  • En ledare ska bygga tillit och förtroende för att kunna motivera, engagera och inspirera.
  • En ledare är en förebild och bärare av de etiska regler och värderingar som man vill ska prägla organisationen.
  • En ledare bör ha god självinsikt för att kunna möta och förstå andra människor.

Vi stödjer dig gärna så att du blir en bättre ledare!

 

InudstriForum erbjuder