Vad behöver du i din ledarroll?

Chefscoacing

I coachning söker man stöd för utveckling av den professionella rollen,

relationer i arbetet och livet, personlig effektivitet, gå från teori och tanke

till praktik och handling, förändringsledarskap och förändringsarbete,

som ger ökad styrka och/eller självaktning och balans i livet.

 

Executive Coachning

Målgrupp: Chefer på ledningsgruppsnivå.

Executive coachning bidrar till att chefen utvecklas utifrån sin egen personlighet i utövandet av sitt chefs- och ledarskap. Fokus är på det egna utvecklingsområdet samt att öka medvetenheten och kunskapen för att direkt omsätta de nya insikterna i praktisk verklighet.

Chefscoachning

Målgrupp: Chefer och ledare på olika nivåer i organisationen.

Chefscoachning tydliggör chefens/ledarens roll och kopplar samman den med den egna personliga ledarstilen och utifrån detta utvecklar kompetens och förmåga. Att gå från vad som ska göras till hur.

Coachning

Målgrupp: Nyckelpersoner och medarbetare som ledningen vill satsa på i perspektivet vidareutveckla och stödja i befintlig arbetsuppgift/roll m.m.

Halvårspaket Executive Coachning och Chefscoachning

Klienten har rätt att boka minst tolv möten under sex månader á 1-1,5 timme plus ett uppföljningsmöte 3 – 6 månader efter avslutad process. Utöver träffarna är coachen tillgänglig på telefon och mejl för kortare inspel under perioden.

Kvartalspaket Coachning

Klienten har rätt att boka minst sex möten á 1-1,5 timme . Utöver träffarna är coachen tillgänglig på telefon och mejl för kortare inspel under perioden.

Chefscoachning 2014  (pdf, nytt fönster)