Vi ställer stora krav på våra verksamhetsutvecklare

IndustriForums konsulter

Oavsett om vår verksamhetsutvecklare/konsult är specialist eller/och generalist utgår vi alltid från vedertagna filosofier, teorier och verktyg mm. Majoriteten har egen ledningserfarenhet. Flera av våra partners är certifierade  inom olika områden. Vi utgår alltid från kundens nuläge och arbetar för att nå ett nyläge genom ”train the trainer” metodiken.