IndustriForum följer upp alla uppdrag med kvalitetsenkäter, som kunden fyller i efter genomfört uppdrag.

Q-boken 2018 (pdf, nytt fönster)

Genomsnittligt kvalitetsvärde 2003-2015 företagsanpassad utbildning

Q-enkät sedan 200390,75 % kundnöjdhet

År 2015 – Utfall 3,63/4

År 2014 – Utfall 3,61/4

År 2013 – Utfall 3,43/4
År 2012 – Utfall 3,44/4
År 2011 – Utfall 3,55/4
År 2010 – Utfall 3,59/4
År 2009 – Utfall 3,51/4
År 2008 – Utfall 3,55/4
År 2007 – Utfall 3,55/4
År 2006 – Utfall 3,65/4
År 2005 – Utfall 3,40/4
År 2004 – Utfall 3,31/4
År 2003 – Utfall 3,34/4

*Kvalitetsvärdet mäts på en skala mellan 1 och 4, där 4 är det bästa värdet och motsvarar omdömet ”Mycket bra”.