Modul System HH AB

Man kan åstadkomma så mycket mer när man har med sig alla ledare och medarbetare.

Laboratoriemedicin inom Landstinget i Jönköpings län

Någon utifrån kan på ett enklare sätt ställa frågor utan att det upplevs som provocerande.

Gnosjö Automatsvarvning AB

Ta hjälp utfrån – välj ut den bästa leverantören för ert utvecklingsarbete – vi valde IndustriForum.

Sveico AB

Man måste få med personalen. Ge dem tid att mogna i tanken.

El-Björn AB

Det bästa utvecklingsprogram jag någonsin deltagit i.

GARO AB

Se till att ha någon som driver förbättringsarbetet med stöd av ledningsgruppen.

SAAB Avitronics AB

Genom att ta hjälp av IndustriForum kom vi fortare fram och undvek misstag.

Hettich Scandinavia AB

Hittat nya utvecklingsmöjligheter och fått en mer delaktig personal.

SCA Packaging

Genom att arbeta Lean förbättringsarbete får man bort flaskhalsar i flödet.

Rimaster AB

Ökad precision i styrning av internlogistiken och ökad produktivitet.

Orwak AB

Att göra allt så enkelt som möjligt i stället för att krångla till det.

AB Forshedaverken

Ledningen måste vara fullt engagerad. Nyckelpersoner måste vara med på tåget.