Nöjda Kunder

Våra kunder skall alltid känna att vi ansträngt oss till vårt yttersta.

Vårt mål är att våra Kunder skall ha stort förtroende för oss genom att vi är lyssnande, kompetenta, flexibla och har erfarenhet.

Första val som kunskapsleverantör för våra kunder blir vi genom att vi genomför kunduppdragen där vi uppfyller våra kunders förväntningar.

Kunder

IndustriForums kunder finns i alla branscher – såväl i mindre som större företag, myndigheter och kommuner. Förteckning kunder 2001-2017 (pdf).

Målgrupp

Ledare på alla nivåer.

Geografisk spridning

Geografisk spridning över våra kunder