IndustriForum är hungriga på att bli er partner:

  • Etablerade sedan år 1999 som en leverantör inom organisations- och ledarutveckling, Effektiv verksamhet/Lean och i att leda ledarnätverk.
  • Individ- och företagsanpassad utveckling, utbildning och handledning.
  • Train the Trainer-pedagogik som bygger på upplevelsebaserad inlärning/vuxenlärande.
  • Bred och djup kompetens inom våra sex verksamhetsområden.
  • Kapacitet med kompetenta och erfarna utbildare/konsulter.
  • Långsiktiga och goda kundrelationer.
  • Närhet till våra kunder.
  • Goda referenser och höga kvalitetsutvärderingar från våra kunder.
  • Erfarenhet av att driva större utvecklingsprojekt/program.