Vision

Alla förtjänar en bra chef.

Alla vill vara en bra ledare.

Thinking of you!

Affärsidé

Er utveckling, vår framgång.

Kärnvärden

  • Förtroende
  • Engagemang
  • Enkelhet
  • Kvalitet
  • Resultat

IndustriForum vill vara

  • en välrenommerad och professionell kunskapsleverantör och därigenom våra kunders förstaval.
  • en partner till både kunder och medleverantörer som kännetecknas av trygghet, delaktighet och öppenhet.
  • ha kompetenta och professionella medleverantörer.
  • ett företag med siktet på långsiktig lönsamhet för både kund och leverantör.

IndustriForums förbättringsarbete

Vi vill vara flexibla, resurssnåla, snabba och smidiga.

Vi har våra kunder i fokus och skapar ständigt bättre processer och tjänster med överlägsen kvalitet.

Ladda hem

Fakta IndustriForum 2015 (pdf, nytt fönster)

Värdegrund IndustriForum 2015 (pdf, nytt fönster)

Allmänna villkor Öppna program – Mgruppen (pdf, nytt fönster)