Vision

Alla förtjänar en bra chef.

Alla vill vara en bra ledare.

Thinking of you!

Affärsidé

Er utveckling, vår framgång.

Kärnvärden

 • Förtroende
 • Engagemang
 • Enkelhet
 • Kvalitet
 • Resultat

IndustriForum vill vara

 • en välrenommerad och professionell kunskapsleverantör och därigenom våra kunders förstaval.
 • en partner till både kunder och medleverantörer som kännetecknas av trygghet, delaktighet och öppenhet.
 • ha kompetenta och professionella medleverantörer.
 • ett företag med siktet på långsiktig lönsamhet för både kund och leverantör.

IndustriForums förbättringsarbete

Vi vill vara flexibla, resurssnåla, snabba och smidiga.

Vi har våra kunder i fokus och skapar ständigt bättre processer och tjänster med överlägsen kvalitet.

IndustriForums syn på chefs- och ledarskap

 • Vår syn på ledarskap är att ledarens främsta uppgift är att få sina medarbetare att växa. Vi är övertygade om att alla individer i en organisation ständigt befinner sig i en personlig och affärsmässig utveckling, vilket är avgörande för verksamhetens framgång.
 • En av de grundläggande färdigheter, som en bra ledare måste besitta är god självinsikt för först då kan man förstå och möta andra människor. Att fokusera på samarbete och att bygga goda relationer ger bättre resultat än att fokusera på konflikter. Relationerna mellan människorna på en arbetsplats är helt avgörande för samarbetet och därmed effektiviteten.
 • En ledare måste också vara kravställare, visionär och sätta mål, vilket fungerar alldeles utmärkt om relationerna är goda. Det går lätt att motivera, engagera och inspirera om ledaren har förmågan att skapa tillit och förtroende. Ledaren är alltid en förebild och bärare av de etiska regler och de värderingar, som man vill ska prägla organisationen.
 • För ovanstående utmaningar finns bara ett verktyg, som alla ledare ständigt måste träna på – KOMMUNIKATION.

Ladda hem

Fakta IndustriForum 2015 (pdf, nytt fönster)

Värdegrund IndustriForum 2015 (pdf, nytt fönster)

Allmänna villkor Öppna program – Mgruppen (pdf, nytt fönster)